PROFIL DIVIZE

Při stavbách vodohospodářského charakteru se setkáváme s vodou stojatou, tekoucí nebo vázanou v půdě. Přicházíme do kontaktu s vodou, která může pomáhat, ale i ničit. Při naší činnosti navazujeme na naše dávné předchůdce, ať už pracujeme na obnově jejich díla nebo se snažíme napravit důsledky nevhodných úprav a přístupu ke krajině v minulosti. Zároveň vytváříme prvky nové a snažíme se svým dílem přispět ke správnému přístupu k šetrnému hospodaření s vodou v nevýhodných podmínkách naší republiky, odkud všechna voda odtéká. Důležitost a zároveň možná rizika plynoucí z hospodaření a nakládání s vodou nás zavazují k zodpovědnému přístupu, kterým chceme přinést užitek a ochranu lidem, krásu a rozmanitost krajině.

Provádíme :Vodohospodářské stavby

  • revitalizaci vodních toků
  • výstavbu a rekonstrukci suchých ochranných hrází (poldrů)
  • výstavbu a rekonstrukci malých vodních nádrží
  • odbahnění rybníků, rekonstrukci výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
  • protipovodňová opatření v krajině
  • kompletní řešení vodního režimu půdy
  • prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur
  • sanaci sesuvů půdy
  • pozemkové úpravy v obcích - společná zařízení
AKTUALITY

Blízkovský potok

Dne 30.6.2017 proběhlo předání díla „Blízkovský potok ř.km 1,610 – 2,505 – oprava dlažeb“

Obnova Horní nádrže Brzkov

Dne 16.5.2017 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby "Obnova Horní nádrže v k.ú. Brzkov".

Svitavy – zvýšení kapacity koryta řeky Svitavy

V současné době probíhají práce na zvýšení kapacity koryta řeky Svitavy. Jedná se o dokončení třetí etapy úpravy řeky Svitavy v rámci opatření proti povodním.

Dokeská zátoka Máchova jezera

V měsíci listpadu jsme zahájili stavební práce na odbahnění Dokeské zátoky Máchova jezera.

Radenice - kanalizace a ČOV

Dne 1. 7. 2016 byla zahájena stavba "Radenice - kanalizace a ČOV".

Výstavba vodovodu v obci Sklené nad Oslavou

Naše společnost zahájila stavební práce na výstavbě vodovodu  v obci Sklené nad Oslavou

Merklínský rybník - rekonstrukce hráze a objektů

V prosinci 2015 byla předána a zkolaudována stavba "Merklínský rybník - rekonstrukce hráze a objektů"

Žďár nad Sázavou – ul.Smetanova, rekonstrukce dešťové kanalizace

V prosinci 2015 jsme dokončili a předali stavbu „Žďár nad Sázavou – ul.Smetanova, rekonstrukce dešťové kanalizace“

Soustava malých vodních nádrží v k.ú. Nové Veselí

V průběhu měsíce října byla zahájena stavba "Soustava malých vodních nádrží v k.ú. Nové Veselí"

Kanalizace a ČOV Dobříč

Dne 29.9.2015 jsme v termínu dle SoD dokončili a předali stavbu „Kanalizace a ČOV Dobříč“

Oprava hlavní spodní výpusti rybníka Konvent

V průběhu měsíce září naše společnost zahájila stavební práce na akci „Oprava hlavní spodní výpusti rybníka Konvent po havárii“

MVE Litice – oprava odpadního kanálu

Dne 23.9.2015 jsme dokončili stavební práce na akce „MVE Litice – oprava odpadního kanálu“
» Více