Aktuality

Žďár nad Sázavou – ul.Smetanova, rekonstrukce dešťové kanalizace

V prosinci 2015 jsme dokončili a předali stavbu „Žďár nad Sázavou – ul.Smetanova, rekonstrukce dešťové kanalizace“

Máchovo jezero - dokončení a předání stavby

Úspěšně jsme dokončili a do předčasného úžívání předali opravené výpustní zařízení na Máchově jezeře.

Dokončení prací na stavbě „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy„

V měsíci červnu 2014 jsme dokončili a předali práce na stavbě Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“.

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

V polovině měsíce srpna byly provedeny komplexní zkoušky čistírny odpadních vod v České Bělé, které prokázaly připravenost zařízení k zahájení provozu.

Oprava a rekonstrukce objektů rybníka Kachlička

Naše společnost převzala a zahájila stavební práce na stavbě „Oprava a rekonstrukce objektů rybníka Kachlička“

Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova

14.1.2015 byla zahájena stavba kanalizace v Kuřimi. Jedná se o úsek mezi ul. Tyršova a tělesem železniční tratě Brno Židenice – Havlíčkův Brod. 

Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích

V měsíci srpnu 2014 jsme dokončili a předali práce na stavbě „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích“

Předání staveniště „Realizace společných zařízení KPÚ Bravantice – 2. etapa“

V měsíci červenci 2014 jsme převzali staveniště stavby „Realizace společných zařízení KPÚ Bravantice – 2. etapa“. Stavba řeší vybudování polních cest, revitalizaci toků, vybudování dvou poldrů a výsadbu zeleně. 

Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul.Petrovická

Na konci měsíce srpna jsme zahájili rekonstrukci vodovodu na ul. Petrovická v Nomém Městě na Moravě. Stavba řeší rekonstrukci a přeložení stávajícího vodovodního řadu, a to  z důvodu havarijního stavebního stavu potrubí.

Výstavba vodních nádrží v obci Zálesná Zhoř

V měsíci srpnu naše společnost zahájila práce na výstavbě dvou vodních nádrží v obci Zálesná Zhoř.

Splašková kanalizace a ČOV v obci Kadov

Během letních měsíců byla dokončena stavba splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod se všemi zkouškami a atesty v obci Kadov s veškerou úpravou povrchů i volných terénů.

Hornohuťský potok

Na konci července jsme převzali staveniště pro realizaci akce „Hornohuťský potok I“.

1 2 3 4 5 6 »
AKTUALITY

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Dokončili jsme stavební práce na realizaci zakázky "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Obnova rybníku Kukle

V podzimních měsících probíhají intenzivní práce na odbahnění rybníka Kukle tak aby odbahnění tohoto významného polenského rybníka proběhlo do konce měsíce října.

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

» Více