Aktuality

Kanalizace a ČOV Pchery

V měsíci dubnu jsme zahájili práce na stavbě Kanalizace a ČOV Pchery

Oprava a odbahnění Černíkovického rybníka

V únoru 2013 jsme převzali staveniště stavby "Oprava a odbahnění Černíkovického rybníka"

Oprava a odbahnění Mlýnského rybníka

V měsíci lednu 2013 jsme převzali staveniště stavby "Oprava a odbahnění Mlýnského rybníka" v k.ú. Nadějkov.

Kolaudace stavby "Rozšíření areálu sádek Žďár n. S."

V měsíce prosinci naše společnost předala a úspěšně zkolaudovala stavbu "Rozšíření areálu sádek ve Žďáru nad Sázavou".

VELKÉ DÁŘKO – OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA

Minulý týden byly zahájeny stavební práce VELKÉ DÁŘKO - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA. Jedná se o největší vodní dílo na Vysočině s rozlohou 190 ha a objemem 5 200 000 m3 vody při maximální hladině.

Vodní dílo Hvězda

V podzimních měsících jsme zahájily stavební práce na VD Hvězda.
Stavba se nachází v k. ú. Opatov v Čechách.

Vodní nádrž Střence

V měsíci září jsme zahájili výstavbu vodní nádrže STŘENCE.

Obnova rybníka "ODEHNAL"

Zahájili jsme výstavbu rybníka "ODEHNAL" v k.ú. Krhovice u Hrotovic.

Rozšíření areálu sádek Žďár nad Sázavou

V měsíci červnu společnost AQUASYS zahájila stavební práce na akci „Rozšíření areálu sádek – zařízení pro chov lososovitých ryb v k.ú. Žďár nad Sázavou“ 

Výstavba malé vodní nádrže v k.ú Blažkov

V měsíci březnu byly zahájeny stavební práce na výstavbě nové vodní nádrže v k.ú. Blažkov

Jezerní rybník - Studénka

Leden 2011 převzetí staveniště

Sedimentační nádrž pro čistírnu odpadních vod Dobrovice

V tomto týdnu jsme zahájili výstavbu sedimentační nádrže v cukrovaru Dobrovice. 
« 1 2 3 4 5 6 »
AKTUALITY

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Dokončili jsme stavební práce na realizaci zakázky "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Obnova rybníku Kukle

V podzimních měsících probíhají intenzivní práce na odbahnění rybníka Kukle tak aby odbahnění tohoto významného polenského rybníka proběhlo do konce měsíce října.

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

» Více