Aktuality

Vodovodní výtlak - Nedvědice

Vodovodní výtlak

Revitalizace území rybníka Volný

Stavební práce započaty na konci března. Z počátku bylo nutné práce směřovat na opravu hráze z důvodu mezinárodních motocyklových  závodů, které se konaly druhého a třetího července  2011

Honzovské rybníky

Kácení náletových dřevin

Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků

V zimním období proběhlo odtěžení náletových dřevin a odvoz sedimentu. V průběhu jarních měsíců došlo k opravě spodních výpustí...

Protipovodňová opatření - Benátky nad Jizerou

V květnu byly započaty práce na objektech u ČOV, tenisových kurtů a budovy MŠ podél řeky Jizery. 

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy

V dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy"

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - Region Žďársko

Stavební práce na stavbě, která má za úkol zajisti kvalitu pitné vody ve vodárenské soustavě Žďársko doplněním technologie a rekonstrukcí úpravny vody Mostiště pokračují i v podzimních a zimních měsících.

Rekonstrukce stavební technologické části čerpací stanice Vídeň

V měsíci červenci 2014 jsme zahájili práce na stavbě „ Rekonstrukce stavební technologické části čerpací stanice Vídeň“ .

Kanalizace a ČOV Okarec

Zahájili jsme výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Okarec.

Výstavba malé vodní nádrže v k.ú. Kadolec

Naše společnost realizuje výstavbu malé vodní nádrže o výměře 0,455 ha na hranici katastrálních území Křižanov a Kadolec. Stavba bude dokončena na konci listopadu 2014.

Retenční nádrž v k.ú. Fryšava pod Žákovou horou

V měsíci září byly zahájeny stavební práce na vybudování retenční nádrže v k.ú. Fryšava pod Žákovou horou.

Stavba opravy výpusti Machova Jezera se rozjela naplno

Po dokončení vypouštění a výlovu Máchova jezera jsme v polovině měsíce listopadu, po provedení předchozích přípravných prací, zahájili práce na realizaci samotné stavby.
« 1 2 3 4 5 6 »
AKTUALITY

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Dokončili jsme stavební práce na realizaci zakázky "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Obnova rybníku Kukle

V podzimních měsících probíhají intenzivní práce na odbahnění rybníka Kukle tak aby odbahnění tohoto významného polenského rybníka proběhlo do konce měsíce října.

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

» Více