Aktuality

Odbahnění rybníka Lhotice

V průběhu zimních měsíců jsme provedli odbahnění návesního rybníka ve Lhoticích u Mnichova Hradiště. Po odvozu sedimentu probíhá opevnění břehů lomovým kamenem a dokončovací práce včetně výsadby ozelenění. Termín dokončení a předání je březen 2015.

Bílá Lhota a Měník – Kanalizace a ČOV

V jarních měsících byla zahájena stavba kanalizace v Bílé Lhotě a Měníku u Loštic. Jedná se o odkanalizování  obcí a napojení na novou čističku odpadních vod.

Splašková kanalizace Jetřichov

V letošním roce opět pokračuje realizace projektu „Splašková kanalizace Jetřichov“

Obnova bezpečnostního objektu a hráze rybníka v Chotouchově

V měsíci červenci jsme zahájili stavební práce v obci Chotouchov. Předmětem je oprava bezpečnostního přelivu a hráze rybníka. 

Merklínský rybník – rekonstrukce hráze a objektů

Na konci července byly zahájeny stavební práce na akci „Merklínský rybník – rekonstrukce hráze a objektů“

Opava a rekonstrukce objektů rybníka Kachlička

Dne 15. září jsme dokončili stavební práce na akci „Opava a rekonstrukce objektů rybníka Kachlička"

MVE Litice – oprava odpadního kanálu

Dne 23.9.2015 jsme dokončili stavební práce na akce „MVE Litice – oprava odpadního kanálu“

Kanalizace a ČOV Dobříč

Dne 29.9.2015 jsme v termínu dle SoD dokončili a předali stavbu „Kanalizace a ČOV Dobříč“

Oprava hlavní spodní výpusti rybníka Konvent

V průběhu měsíce září naše společnost zahájila stavební práce na akci „Oprava hlavní spodní výpusti rybníka Konvent po havárii“

Soustava malých vodních nádrží v k.ú. Nové Veselí

V průběhu měsíce října byla zahájena stavba "Soustava malých vodních nádrží v k.ú. Nové Veselí"

Merklínský rybník - rekonstrukce hráze a objektů

V prosinci 2015 byla předána a zkolaudována stavba "Merklínský rybník - rekonstrukce hráze a objektů"

Výstavba vodovodu v obci Sklené nad Oslavou

Naše společnost zahájila stavební práce na výstavbě vodovodu  v obci Sklené nad Oslavou
« 1 2 3 4 5 6 »
AKTUALITY

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Dokončili jsme stavební práce na realizaci zakázky "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Obnova rybníku Kukle

V podzimních měsících probíhají intenzivní práce na odbahnění rybníka Kukle tak aby odbahnění tohoto významného polenského rybníka proběhlo do konce měsíce října.

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

» Více