Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul.Petrovická

21.09.2013

Na konci měsíce srpna jsme zahájili rekonstrukci vodovodu na ul. Petrovická v Nomém Městě na Moravě. Stavba řeší rekonstrukci a přeložení stávajícího vodovodního řadu, a to  z důvodu havarijního stavebního stavu potrubí. Vodovodní řad je součásti vodovodní sítě, která zásobuje obyvatele města Nové Město na Moravě z vodojemů Nové Město-Tři Kříže. V místě napojení přeloženého úseku vodovodního řadu budou osazeny tři uzavírací šoupátka umožňující přerušení dodávky vody v případě poruchy. V místě ukončení vodovodního řadu bude nově umístěná vodoměrná šachta, dále budou osazeny podzemní hydranty, kterému bude předřazen šoupátkový uzávěr.


AKTUALITY

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Dokončili jsme stavební práce na realizaci zakázky "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Obnova rybníku Kukle

V podzimních měsících probíhají intenzivní práce na odbahnění rybníka Kukle tak aby odbahnění tohoto významného polenského rybníka proběhlo do konce měsíce října.

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

» Více