REFERENCE

Stavby, které jsme již dokončili.
Oprava a rekonstrukce objektů rybníka Velké Dářko
Realizace: 08.2011 - 05.2012
Investor: KINSKÝ Žďár, a.s.
Finanční objem: 23 799 484,-
Rybník Dománka – obnova
Realizace: 6.2011 - 4.2012
Investor: Josef Pancner
Finanční objem: 12 350 000,- Kč
Holské rybníky
Realizace: 10/2011 – 3/2012
Investor: Obec Průhonice
Finanční objem: 1 554 000,- Kč
Rekonstrukce rybníka Veselský
Realizace: 08/2010 – 12/2010
Investor: Kinský Žďár, a.s.
Finanční objem: 30 928 500,- Kč
Sázava ř. km 153,448 Okrouhlice - oprava jezu
Realizace: 07/2010 – 09/2010
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Finanční objem: 1 784 961,- Kč
Odbahnění a oprava technických objektů retenční nádrže Vysoké
Realizace: 10/2009 – 11/2009
Investor: Obec Vysoké
Finanční objem: 1 191 271,- Kč
Oprava a odbahnění lesní retenční nádrže v k.ú. Hlinné
Realizace: 09/2009 – 05/2010
Investor: Josef Alt
Finanční objem: 4 318 000,- Kč
Revitalizace povodí Domanínského rybníka - 1. etapa
Realizace: 09/2009 – 10/2010
Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem
Finanční objem: 20 941 546,- Kč
Rybník Perno – Nová Ves u Chotěboře – odbahnění
Investor: Obec Nová Ves u Chotěboře
Finanční objem: 3 494 616,- Kč
Obnova retenční nádrže Klokočka v k.ú. Bílá Hlína
Investor: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec
Finanční objem: 2 808 087,- Kč
Protierozní a protipovodňové opatření v lokalitě Doliny při KPÚ v k.ú. Terezín u Čejče
Realizace: 06/2009 – 05/2010
Investor: Pozemkový úřad Hodonín
Finanční objem: 13 941 292,- Kč
Oprava toku a jezů na řece Jihlavě - odstranění povodňových škod z roku 2006 na řece v úseku 141,3-144,7km
Realizace: 05/2009 – 10/2009
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Finanční objem: 3 830 000,- Kč
1 2 »
AKTUALITY

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Dokončili jsme stavební práce na realizaci zakázky "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Obnova rybníku Kukle

V podzimních měsících probíhají intenzivní práce na odbahnění rybníka Kukle tak aby odbahnění tohoto významného polenského rybníka proběhlo do konce měsíce října.

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

» Více