Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích

11.09.2014

V měsíci srpnu 2014 jsme dokončili a předali práce na stavbě „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích“.

Na stavbě bylo postupně provedeno: demontáž ocelového zábradlí, rozebrání původní staticky nestabilní opěrné zdi a vybudování nových základových konstrukcí, na které byla provedena vyzdívka nové opěrné zdi z vyspárovaného lomového kamene se zakomponováním kanalizačního potrubí do stěny a vybudování drenážního systému. Celá opěrná stěna byla zakončena železobetonovou římsou, na kterou bylo osazeno opravené ocelové zábradlí.

Provedením prací došlo rovněž ke stabilizaci přilehlé místní komunikace, na které bude následně proveden nový asfaltový povrch.

Investorem stavby bylo MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ a celkové náklady činili cca 1 mil. Kč.


AKTUALITY

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Společnost AQUASYS spol. s r.o. zahájila v listopadu 2017 realizaci stavby "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák".

Blízkovský potok

Dne 30.6.2017 proběhlo předání díla „Blízkovský potok ř.km 1,610 – 2,505 – oprava dlažeb“
» Více