REFERENCIE

Stavby, ktoré sme dokončili.
 
 
 
Rekonstrukce rybníka Veselský
Realizace: 08/2010 – 12/2010
Investor: Kinský Žďár, a.s.
Finanční objem: 30 928 500,- Kč
Sázava ř. km 153,448 Okrouhlice - oprava jezu
Realizace: 07/2010 – 09/2010
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Finanční objem: 1 784 961,- Kč
Odbahnění a oprava technických objektů retenční nádrže Vysoké
Realizace: 10/2009 – 11/2009
Investor: Obec Vysoké
Finanční objem: 1 191 271,- Kč
Oprava a odbahnění lesní retenční nádrže v k.ú. Hlinné
Realizace: 09/2009 – 05/2010
Investor: Josef Alt
Finanční objem: 4 318 000,- Kč
Revitalizace povodí Domanínského rybníka - 1. etapa
Realizace: 09/2009 – 10/2010
Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem
Finanční objem: 20 941 546,- Kč
Rybník Perno – Nová Ves u Chotěboře – odbahnění
Investor: Obec Nová Ves u Chotěboře
Finanční objem: 3 494 616,- Kč
Obnova retenční nádrže Klokočka v k.ú. Bílá Hlína
Investor: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec
Finanční objem: 2 808 087,- Kč
Protierozní a protipovodňové opatření v lokalitě Doliny při KPÚ v k.ú. Terezín u Čejče
Realizace: 06/2009 – 05/2010
Investor: Pozemkový úřad Hodonín
Finanční objem: 13 941 292,- Kč
Oprava toku a jezů na řece Jihlavě - odstranění povodňových škod z roku 2006 na řece v úseku 141,3-144,7km
Realizace: 05/2009 – 10/2009
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Finanční objem: 3 830 000,- Kč
1 2 »
AKTUALITY